FRESH ART FROM BANSKA BYSTRICA

18.11. 2015 V Kunsthalle Bratislava sa konala verejná prezentácia vybraných študentov Fakulty výtvarných umení AU z Banskej Bytrice pod názvom "Čerstvé umenie z Banskej Bystrice". Z každej katedry boli vybraní 4 zástupcovia, ktorí odprezentovali svoju aktuálnu tvorbu. Mala som tú česť byť medzi 4 vybranými študetkami z katedry grafiky. V rámci svojej tvorby som predstavila svoj projekt realizovaný počas 4-mesačnej stáže v Boloni, IT (okt/2014 - jan/ 2015). Ako celá akcia prebiehala, s akou atmosférou a ako sme si užili našich "5 minút slávy" si pozrite tu. :)


18.11.2015 In Kunsthalle Bratislava there took place an public presentation of students works and portfolios from Faculty of Visual Art, Academy of Arts, Banska Bystrica named "FRESH ART FROM BANSKA BYSTRICA". There were chosen 4 representats from each department of our faculty who presented their recent work. I was honoured to be among chosen students from graphic department as its representant. Within my presentation time I introduced my art project realized duirng the 4-months internship in Bologna, IT (oct2014 - jan/215). For what happened, which kind of atmosphere there was and how we enjoyed our "5 minutes of fame" wacht the photos and video attached below. :)


Featured Posts
Recent Posts