bookbinding
bookbinding
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
illustration
IMG_4290_OP
IMG_4290_OP

SKOZENÁ REALITA 

GOAT´S REALITY

author's book
29 x 29 cm
2012

 

Jediným aktérom v šiestich vizuálnych príbehoch je koza -symbol dnešného človeka. 

 

The main character in six visual stories is a
goat - symbol of contemporary man.